Bible

S Biblí a jejím obsahem jsou přímo či nepřímo spjaty největší mezníky českých dějin, proto by s ní měli být atraktivním způsobem seznámeni i žáci. T. G. Masaryk řekl: „Kdo by neznal obsahu křesťanství, byl by vlastně cizincem na naší kulturní půdě.“ (Hovory s T.G.M., kapitola O dědictví a výchově)

Každý z těch programů splňuje podmínky RVP – chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i historické dědictví a zároveň respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot.

Objednejte si program Duchovního dědictví.