Bible 2020Střední škola

Bible ve 21. století – pro SŠ

By 14. 6. 202013 května, 2021No Comments

Charakteristika programu

Hlavní myšlenka:  Učitel národů Jan Amos Komenský považoval Bibli za vzácný klenot. Povzbuzoval své žáky k jejímu čtení, zároveň si ale přál, aby ji četli nenábožensky. Povzbuzoval ke kritickému přemýšlení nad texty, k vytváření si vlastního názoru, k opravdovosti a k úctě vůči lidem jiné víry. Jeho duchovní odkaz je nadčasový a inspirativní i pro studenty 21. stol.

Anotace: Vzdělávací program Bible – nejcennější kniha J. A. Komenského je vytvořen k příležitosti 350. výročí od jeho úmrtí. Lekce Bible ve 21. století si klade za cíl seznámit studenty středních škol se základními informacemi o Bibli a pomoci nahlédnout jim do ní z úhlu pohledu Jana Amose Komenského. Studenti mají možnost ve skupinách zamyslet se nad konkrétními texty Bible, pracovat s nimi metodou vycházející z kritického myšlení a uvědomit si její poselství, které mělo zásadní vliv na  utváření evropské kultury. Lekce obsahuje interaktivní aktivity, skupinovou práci a originální videa dabovaná Jiřím Lábusem.

Autor: Mgr. Jana Řezníčková


Cílová skupina:
studenti 1. – 3. ročníků SŠ
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Evaluace programu učitelem:
Bude brzy doplněno