2. stupeňBible 2020

Poznej Bibli skrze příběh (dramatizace) – 8. – 9. ročník ZŠ

By 14. 6. 202026 listopadu, 2021No Comments

Charakteristika programu

Hlavní myšlenka: Jedním z důležitých kořenů evropské civilizace a naší každodenní kultury v běžném životě je Bible a její příběhy, které formovaly kulturu našich předků.
Tento program je „ochutnávkou“ Bible, resp. jednoho z jejích příběhů, který si studenti pomocí dramatizace zažijí a poté si promyslí,  jak se příběh týká nás, lidí v 21. století.

Anotace:  Interaktivní, dramatický a zážitkový program má rozsah dvě vyučovací hodiny. Žáci prožijí příběh ze Starého zákona o Davidovi a Batšebě, na kterém si uvědomí hloubku, komplexitu a příběhovou povahu Bible. Na závěr se zamyslí nad možným přínosem Bible pro dnešní společnost a pro osobní rozvoj jednotlivce v oblasti morálky a hledání smyslu života.

Autor: Petr Kadlec

 

Cílová skupina: žáci 8. – 9. ročníků ZŠ
Časová dotace:
2 vyučovací hodiny

Evaluace programu učitelem:
Bude brzy doplněno