1. stupeňBible 2020

Bible – jeden z klenotů naší kultury – 3. – 5. ročník ZŠ

By 14. 6. 20204 srpna, 2022No Comments

Charakteristika programu

Myšlenka: Jan Amos Komenský považoval Bibli kralickou za klenot českého národa.  Byl zbožný, ale nebyl demagogický. Mottem jeho výchovy byl výrok: “Omnia sponte fluant, absis violentia rebus.” (Vše nechť plyne volně bez násilnosti.) Odsuzoval středověké školy – “mučírny ducha” a toužil, aby se staly dílnami lidskosti. I při čtení Bible  povzbuzoval své žáky  k  přemýšlení, k opravdovosti, k úctě  a laskavosti vůči lidem jiné víry. Jeho postoj se překvapivě blíží postmodernímu způsobu myšlení. Jeho duchovní odkaz je nadčasový a inspirativní i pro učitele a mladé lidi ve 21. stol.

Anotace: Vzdělávací program  je motivován snahou dát možnost poznat žákům, skrze seznámení s Biblí, duchovní kořeny evropské kultury, v níž žijí, a pomoci jim v utváření objektivně kritického a celkově pozitivního vztahu k historické literatuře. Lekce  obsahuje interaktivní aktivity, práci s kralickým textem, podněty k zamyšlení a originální videa dabovaná Jiřím Lábusem.

Autoři: Mgr. Jana Řezníčková, Ing. Miriam Paszová

Cílová skupina: žáci 3. – 5. ročníků ZŠ

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Evaluace programu učitelem:

„Co oceňuji: Nebyl to pouze jednolitý projev, prokládán aktivitami, úkoly; pracovní list k tématu. Příjemný, srozumitelný projev, motivace dětí k seznámení se blíže s Biblí; lektorka zaujala žáky tématem i svým vystupováním.“ učitelka 5. tř.