2. stupeňBible

Bible a člověk 21. století – 6. – 9. ročník ZŠ (příp. 1. ročník SŠ)

By 14. 6. 202013 října, 2020No Comments

Charakteristika programu

Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Povíme si o historii Bible, jazykových překladech, vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je práce s textem, ukázky Biblí v originálních jazycích i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. Na závěr si mohou žáci prohlédnout různá vydání.

Cílová skupina: žáci 6. – 9. ročníku ZŠ, příp. 1. ročníku SŠ
Časová dotace:
2 vyučovací hodiny

Evaluace programu učitelem:

Program nutí k zamyšlení, prezentaci vlastního názoru. Umožňuje dát najevo kladný i záporný postoj. Seznamuje s obsahem Bible v souvislostech dnešního života. Program využívá i kolektivní metody práce. Žáci velmi kladně hodnotili, že nebyli pasováni do rolí pouhých pasivních posluchačů, ale naopak měli možnost se aktivně zapojovat, ať už formou práce ve skupinách nebo příspěvkem do diskuze. Ocenili rovněž, že jim bylo umožněno sdělit svůj názor či pohled na dané téma, podílet se na průběhu programu.