Jan Ámos KomenskýPROPRO

Projektové dny o Komenském

By 14. 6. 20204 srpna, 2022No Comments

Více o soutěži PROPRO na: www.komensky2020.cz

Charakteristika programů

Dvě varianty projektových dní:

 1. Minus na plus s Amosem
Preventivně vzdělávací program s časovou dotací čtyř vyučovacích hodin.

Cílem je pomoci stmelit kolektiv a vést žáky k osobnostnímu rozvoji a k pozitivnímu přístupu v mezilidských vztazích. Jedinečnou aplikací do života je také výzva k osobnímu Projektu proměny, se kterým se žáci mohou přihlásit do instagramové soutěže.

  • Komenského příběh lidskosti
  • aktivity k upevnění vztahů
  • důraz na stmelení třídního kolektivu
  • příprava na osobní Projekty proměny

Anotace projektového dne Minus na plus s Amosem.

V první části se žáci seznámí zajímavou a interaktivní formou s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v těžkých životních situacích je pro dnešní mladé lidi inspirativní. Zahrají si labyrint a dozví se také o Komenského celoživotní touze po proměně lidstva, která není možná bez proměny jednotlivce.

V druhé části se žáci zaměří na zlepšení blízkých vztahů a komunikaci s druhými pomocí metody známé jako „Pět jazyků lásky“ a pomocí pestré škály aktivit.

Cílová skupina: 6. – 9. ročníků ZŠ a 1. – 4. ročníků SŠ

2. S Komenským měníme svět k lepšímu
Preventivně vzdělávací program s časovou dotací čtyř vyučovacích hodin.

Cílem je stmelit třídní kolektiv, poskytnout žákům společný zážitek a aktivizovat je ke konkrétní „dobré věci“ v jejich okolí, obci či komunitě. Bonusem je pak možnost přihlásit tyto Projekty proměny do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu.

  • Komenského příběh lidskosti
  • sedm oblastí nápravy věcí lidských
  • příprava na týmový Projekt proměny

Více na: https://komensky2020.cz/pro-skoly/#projektovedny

Odborný garant: prof. Jan Hábl

Cílová skupina: žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a studenti SŠ
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny

Vyjádření odborného garanta prof. PhDr. Jana Hábla, Ph.D.:
„Projekt Komenský – příběh lidskosti skýtá jedinečnou příležitost aktivně se zapojit do „nápravy věcí lidských“, jak o tom mluvil J. A. Komenský. Hlavní předností projektu je, že u příležitosti výročí pouze nepoučuje, ale aktivizuje k činu. „Věci lidské“ nejsou v současné době evidentně v pořádku, některé věci a problémy jsou zcela mimo možnost ovlivnění většiny z nás. Ovšem některé věci jsou v našich možnostech a lze s nimi něco udělat. Smyslem projektu je identifikovat alespoň jednu věc, kterou může jedinec nebo kolektiv ve svém regionu „napravit“, proměnit, změnit k lepšímu.“

Evaluace programu učitelem:

„Díky tomuto projektu mohu v rámci projektového vyučování propojit teorii s praxí, seznámit žáky s Poradou o nápravě věcí lidských a povzbudit je, aby zkusili ve svém okolí něco zlepšit, změnit.“ 

Mgr. Pavla Chánová, VOŠ sociální a Střední pedagogická škola Prachatice