2. stupeňJan Ámos Komenský

Komenského příběh lidskosti – 7. – 9. ročník ZŠ

By 14. 6. 20204 srpna, 2022No Comments
Více o projektu na: www.komensky2020.cz
Projekt získal záštitu MŠMT

Charakteristika programu
Interaktivní dílna Komenského příběh lidskosti je vzdělávací program pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti vytvoří svou „timeline“ – časovou osu vlastního života – a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského – touhou po nápravě lidstva.

Životní příběh učitele národů inspiruje k zamyšlení, jak překonávat překážky a nacházet naději za všech okolností.

Cíle interaktivní dílny:

  • Žák se seznámí s fakty o životě J. A. Komenského; na tomto základě pak dokáže nakreslit timeline (časovou osu) svého vlastního života.
  • Žák si v průběhu programu uvědomí základní hluboké touhy člověka a také způsoby jejich naplňování. Příkladem Komenského a také příběhem ze současnosti je inspirován k tomu, jak se vyrovnávat se životními obtížemi a nenaplněnými touhami.

Autoři: Eliška Krmelová, Dana Koutecká

 

Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis a občanskou výchovu.

 

Cílová skupina: žáci 7. – 9. ročníků ZŠ
Časová dotace:
2 vyučovací hodiny

Vyjádření odborného garanta prof. PhDr. Jana Hábla, Ph.D.:
„Projekt Komenský – příběh lidskosti skýtá jedinečnou příležitost aktivně se zapojit do „nápravy věcí lidských“, jak o tom mluvil J. A. Komenský. Hlavní předností projektu je, že u příležitosti výročí pouze nepoučuje, ale aktivizuje k činu. „Věci lidské“ nejsou v současné době evidentně v pořádku, některé věci a problémy jsou zcela mimo možnost ovlivnění většiny z nás. Ovšem některé věci jsou v našich možnostech a lze s nimi něco udělat. Smyslem projektu je identifikovat alespoň jednu věc, kterou může jedinec nebo kolektiv ve svém regionu „napravit“, proměnit, změnit k lepšímu.“

Evaluace programu učiteli:
„Žáci poznali Komenského život a nakreslili si Timeline svého vlastního. Žáci měli možnost přemýšlet nad lidskými touhami a reflektovat své vlastní. Pochopili, jak se vyrovnat s životními těžkostmi na základě Komenského labyrintu.“

Líbila se mi interaktivní prezentace, aktivní zapojení žáků, kreativní úkol – moc pěkné, plné pohybu.“