1. stupeň2. stupeňJan Ámos Komenský

Komenského příběh lidskosti – 4. – 6. ročník ZŠ

By 14. 6. 20203 ledna, 2022No Comments
Více o projektu na: www.komensky2020.cz
Projekt získal záštitu MŠMT

Charakteristika programu
Interaktivní dílna Komenského příběh lidskosti je vzdělávací program pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti vytvoří svou „timeline“ – časovou osu vlastního života – a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského – touhou po nápravě lidstva.

Životní příběh učitele národů inspiruje k zamyšlení, jak překonávat překážky a nacházet naději za všech okolností.

Cíle interaktivní dílny:

  • Žák se seznámí s fakty o životě J. A. Komenského; na tomto základě pak dokáže nakreslit timeline (časovou osu) svého vlastního života.
  • Žák si v průběhu programu uvědomí základní hluboké touhy člověka a také způsoby jejich naplňování. Příkladem Komenského a také příběhem mladého manželského páru ze současnosti je inspirován k tomu, jak se vyrovnávat se životními obtížemi a nenaplněnými touhami.

Autor: Eliška Krmelová a kol.

 

Cílová skupina: žáci 4. – 6. ročníků ZŠ

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Evaluace programu učiteli:
„Oceňuji odborný, ale zároveň přátelský přístup lektora k žákům. Pozitivně hodnotím interaktivní formu programu.“

„Velmi oceňuji Timeline – obrázky výstižné, všechny aktivity, přiblížení Komenského jako člověka s jeho lidským osudem.“