Jan Hus

Seznámení s nejdůležitějšími fakty z Husova života, jeho odkazem, hodnotami a přesahem do dnešní doby.

Objednejte si program Duchovního dědictví.