1. stupeňJan Hus

Tajemství husích stop – 3. – 5. ročník ZŠ

By 14. 6. 20204 srpna, 2022No Comments

Charakteristika programu

Program začíná hravou motivací formou vtipných otázek, pomocí nichž žáci získají husí stopy (obrázky, indicie o Janu Husovi a jeho životě), nad kterými pak mají ve skupinkách diskutovat, co asi obrázek znamená. Následuje  prezentace s objasněním. Druhá část je zaměřena na hodnoty, které Hus zastával. 

Hravou formou hodnoty aplikují na dnešní dobu. V poslední části žáci vyrábí „husí stopy“ a hrají scénky.

Cílová skupina: žáci 3. – 5. ročníků ZŠ
Časová dotace:
2 vyučovací hodiny

Vyjádření odborného garanta prof. PhDr. Jana Hábla, Ph.D.: 

Materiál k interaktivním dílnám je přehledný, formulovaný adekvátně k cílové skupině, obsahově korektní. Srozumitelnou formou komunikuje základní biografická data i žádoucí morální hodnoty z hlediska výchovného.“ 

Evaluace programu učitelem:
Líbila se mi aplikace Husových názorů na současné problémy, lidské vlastnosti obecně, reakce na dotazy.