2. stupeňJan Hus

Hus, jak ho neznáte – 7. – 9. ročník ZŠ

By 14. 6. 20204 srpna, 2022No Comments

Charakteristika programu

Hus se stal jedním z největších Čechů všech dob, položil základy naší duchovní tradice, základy, které se týkají lidské svobody i mravní poctivosti. Velké osobnosti našeho národního obrození i náš první prezident T. G. Masaryk navazovali na Husovy myšlenky. Jeho učení a hodnoty, které vyznával a pro které žil i zemřel, dodnes ovlivňují celé národy a společenství. Jsou totiž nadčasové a stejně jako mluvily k mnoha lidem v Husově době, mají nám co říci i dnes.

Cílová skupina: žáci 7. – 9. ročníků ZŠ
Časová dotace:
2 vyučovací hodiny

Vyjádření odborného garanta prof. PhDr. Jana Hábla, Ph.D.:

Materiál k interaktivním dílnám je přehledný, formulovaný adekvátně k cílové skupině, obsahově korektní. Srozumitelnou formou komunikuje základní biografická data i žádoucí morální hodnoty z hlediska výchovného.

Evaluace programu učitelem:

Líbila se mi aplikace Husových názorů na současné problémy, lidské vlastnosti obecně, reakce na dotazy.