1. stupeňVelikonoce2

Velikonoce aneb Jak to všechno začalo (židovské Velikonoce) – 1. – 3. ročník, 4. – 5. ročník ZŠ

By 17. 7. 202013 října, 2020No Comments

foto: archiv KPC

Charakteristika programu

Anotace: Formou detektivního pátrání žáci hledají stopy vedoucí k cíli, jímž je objevení původu, významu a způsobu slavení Velikonoc. Stopy třídí a vyhodnocují a ujasňují si tak své představy o Velikonocích.

Cíl: Na základě vlastního objevování žáci zjistí původ, význam a způsob slavení Velikonoc. Seznámí se s židovským a křesťanským pojetím Velikonoc a naleznou mezi nimi souvislosti. Porovnají tak své dosavadní znalosti o Velikonocích s novými informacemi, případně přehodnotí své představy.

Očekávaný výstup: Žák uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost, orientuje se v čase – rozlišuje mezi dějem v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti (1. období);
Žák objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů,
posoudí názor jiných lidí (osob) a vhodně na něj reaguje (2. období)

Autor: Mgr. Marcela Chovancová

Cílová skupina: žáci 1. – 3., 4. – 5. ročníků ZŠ

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Evaluace programu učitelem:
Bude brzy doplněno

Leave a Reply