1. stupeň2. stupeňStaleté kořeny

Staleté kořeny – 4. – 6. ročník ZŠ

By 14. 6. 20204 srpna, 2022No Comments

Více o projektu na: www.staletekoreny.cz

Charakteristika programu

Cílem programu je vyvolat s dětmi diskuzi nad tématy o naší státnosti, dějinách či národních kořenech, včetně odkazu nejvýznamnějších osobností, a tím posílit národní a osobní identitu, připomenout duchovní a kulturní dědictví našeho národa.

Nad obrazem lípy představující náš stát si připomínáme různorodý život v naší vlasti, výjimečné a unikátní zájmy nás občanů, ale také osobnosti, které se staly vzory v dějinách našeho národa. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis.

Cílová skupina: žáci 4. – 6. ročníků ZŠ
Časová dotace:
2 vyučovací hodiny

Vyjádření odborného garanta prof. PhDr. Jana Hábla, Ph.D.:

„Vzdělávací program Staleté kořeny je vynikajícím nástrojem hodnotové výchovy. Žáci se kromě relevantních historických poznatků seznámí s bohatstvím české kultury. Ohledávání kořenů naší země žákům pomůže při formování vlastní identity.“ 

.

Evaluace programu učitelem:
„Téma i myšlenka tohoto programu je úžasná – vzbuzování hrdosti na naši zem. Program se i dětem moc líbil. Pracovaly ve skupinkách nebo samostatně, stříhaly, lepily, diskutovaly, dovídaly se nové informace. Nad obrazem lípy představující náš stát si připomněly různorodý život v naší vlasti, výjimečné a unikátní zájmy nás občanů, ale také osobnosti, které se staly vzory v dějinách našeho národa.“