bible-pruh.png
o-bibli-text.png
Program
Pro I. stupeň ZŠ (3. - 5. ročník)

O Bibli bez nudy

pro 1. stupeň ZŠ (3. - 5. ročník)
S Biblí a jejím obsahem jsou přímo či nepřímé spjaty největší mezníky českých dějin, proto by s ní měli být atraktivním způsobem seznámeni i žáci.

Charakteristika programu

Programem provází loutka „Mluvící Bible“. Prostřednictvím tajemných předmětů ze starého kufru, se děti seznámí s obsahem Bible, historickými fakty a zajímavostmi. Součástí programu je i úryvek z Bible, ukázky a prohlídka Biblí v originálních jazycích i nových překladech, a zábavný opakovací kvíz.

Manuál pro učitele na RVP

Podpůrný materiál

PDF iconNabídka nakladatelství Biblion pro školy.pdf

PDF iconZáštita nad projektem od Ekumenické rady církví ČR.pdf

Package iconBeseda_O_Bibli_bez_nudy.zip

Didaktické pomůcky ZIP obsahují tyto soubory:

  • O Bibli bez nudy - prezentace v PowerPointu
  • O Bibli bez nudy - interaktivní beseda, metodika ve Wordu
  • Kartičky PRAVDA - LEŽ v PDF
  • Obrázky - indicie k besedě v PDF
  • Pomůcky k besedě - fotografie v PDF 

Kontakt na lektory