O Bibli

Bible a člověk 21. století

pro 2. stupeň ZŠ (6. - 9. ročník)
Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům.

T.G.Masaryk řekl: "Kdo by neznal obsahu křesťanství, byl by vlastně cizincem na naší kulturní půdě."

Hovory s T.G.M., kapitola O dědictví a výchově

Charakteristika programu 

Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Povíme si o historii Bible, jazykových překladech, vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je práce s textem, ukázky Biblí v originálních jazycích i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. Na závěr si mohou žáci prohlédnout různá vydání, včetně výtisku pro nevidomé.

O Bibli bez nudy

pro 1. stupeň ZŠ (3. - 5. ročník)
S Biblí a jejím obsahem jsou přímo či nepřímé spjaty největší mezníky českých dějin, proto by s ní měli být atraktivním způsobem seznámeni i žáci.

Charakteristika programu

Programem provází loutka „Mluvící Bible“. Prostřednictvím tajemných předmětů ze starého kufru, se děti seznámí s obsahem Bible, historickými fakty a zajímavostmi. Součástí programu je i úryvek z Bible, ukázky a prohlídka Biblí v originálních jazycích i nových překladech, a zábavný opakovací kvíz.