THS-pruh.png
THS-text.png
Program
Pro I. stupeň ZŠ (3. - 5. ročník)

Tajemství Husích stop

pro 1. stupeň ZŠ (3. - 5. ročník)
Dvě vyučovací hodiny vedené zábavnou formou, seznámení s osobou Mistra Jana Husa.

Charakteristika programu

Program začíná hravou motivací formou vtipných otázek, pomocí nichž žáci získají husí stopy (obrázky, indicie o Janu Husovi a jeho životě), nad kterými pak mají ve skupinkách diskutovat, co asi obrázek znamená. Následuje  prezentace s objasněním. Druhá část je zaměřena na hodnoty, které Hus zastával. 

Hravou formou hodnoty aplikují na dnešní dobu. V poslední části žáci vyrábí „husí stopy“ a hrají scénky.

Manuál pro učitele na RVP

Podpůrný materiál

www.husovystopy.cz

Didaktické pomůcky obsahují tyto soubory:

  • Skupinová práce - kartičky s hodnotami ve Wordu
  • Skupinová práce - situace ze života v PDF
  • Stopy na lepící papír v PDF
  • Tajemství husích stop – indicie k vystřižení v PDF
  • Tajemství husích stop – indicie k vybarvení v PDF

Prezi - prezentace Tajemství husích stop 

Kontakt na lektory