hus-ss-pruh.png
hus-zs-text.png
Program
Pro střední školy

Hus, jak ho neznáte

pro střední školy
Které hodnoty z Husova života lze využít při řešení životních situací i dnes?

Charakteristika programu

Interaktivní dílna je didaktický materiál s informacemi a fakty o Husově životě a obsahuje jeho dvanáct životních hodnot. Tento edukativní materiál je zpracovaný jako výtvarné dílo v prezentačním programu PREZI a obsahuje podrobnou metodiku pro učitele, jak s materiálem pracovat. Mezi očekávané výstupy patří zvýšení obecného povědomí o Husovi, definování morálních a etických hodnot, které vyznával, s praktickou aplikací do života žáků a studentů. 

Manuál pro učitele na RVP

Podpůrný materiál

Husovy stopy - hodnoty

Didaktické pomůcky ZIP obsahují tyto soubory:

  • Situace ze života a Husovy hodnoty ve Wordu
  • Hus, jak ho neznáte – indicie_stopy k vystřižení v PDF
  • Hus, jak ho neznáte - stopy k nalepení v PDF
  • Stopy – hodnoty k diskusi v PDF

Prezi – prezentace Hus, jak ho neznáte

Kontakt na lektory