hus-zs-pruh.png
hus-zs-text.png
Program
Pro II. stupeň ZŠ (7. - 9. ročník)

Hus, jak ho neznáte

pro 2. stupeň ZŠ (7. - 9. ročník)
Seznámení s nejdůležitějšími fakty z Husova života, jeho odkazem, hodnotami a přesahem do dnešní doby.

Charakteristika programu

Hus se stal jedním z největších Čechů všech dob, položil základy naší duchovní tradice, základy, které se týkají lidské svobody i mravní poctivosti. Velké osobnosti našeho národního obrození i náš první prezident T. G. Masaryk navazovali na Husovy myšlenky. Jeho učení a hodnoty, které vyznával a pro které žil i zemřel, dodnes ovlivňují celé národy a společenství. Jsou totiž nadčasové a stejně jako mluvily k mnoha lidem v Husově době, mají nám co říci i dnes.

Odkaz na manuál pro učitele na RVP

Podpůrný materiál

Husovy stopy - hodnoty

PDF iconLeták o interaktivních dílnách

PDF iconZáštita MŠMT.pdf

Didaktické pomůcky ZIP obsahují tyto soubory:

  • Situace ze života a Husovy hodnoty ve Wordu
  • Hus, jak ho neznáte – indicie_stopy k vystřižení v PDF
  • Hus, jak ho neznáte - stopy k nalepení v PDF
  • Stopy – hodnoty k diskusi v PDF

Prezi – prezentace Hus, jak ho neznáte

Kontakt na lektory