Duchovní dědictví

pro základní i střední školy
Oblast témat, ve kterých nám generace před námi zanechaly své morální, etické a duchovní hodnoty.

Ústava České Republiky nás v preambuli zavazuje „ … společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, …“. Právě toto je našim záměrem v sérii Duchovní dědictví - podpořit výuku a povědomí o českých národních osobnostech atraktivní interaktivní formou a pomoci tak školám při zavádění moderních prvků výuky do vzdělávání, jak v oblasti historicko-dějepisné, tak i etické.

Doporučení

Komeniolog PhDr. Jan HÁBL, Ph.D. z pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem o interaktivní dílně „Hus jak ho neznáte“ řekl: „Materiál k interaktivním dílnám je přehledný, formulovaný adekvátně k cílové skupině, obsahově korektní. Srozumitelnou formou komunikuje základní biografická data i žádoucí morální hodnoty z hlediska výchovného."